Käpälämäelle
Šaman´s kennelin jalostusfilosofia
Saman´s kennel
"Kaiken jalostuksen tavoitteena ja päämääränä on käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen, fyysisesti sekä psyykkisesti terve koira"

Edellinen lause on ollut Šaman´s kennelin mottona siitä lähtien, kun ensimmäisen siperianhuskyn hankkimista vasta harkittiin. Meillä oli jo valmis suunnitelma siitä mihin suuntaan jalostuksessamme halusimme pyrkiä. Jalostuskoirien valinta on ensiarvoisen tärkeää, siksi ensimmäisiä koiria mietittiin ja etsittiin kauan. Siperianhuskyharrastuksemme alkoi mahdollisimman huonona ajankohtana, sillä 1980-luvun alkupuolella rodun tulevaisuus toimivana rekikoirana näytti, jos ei nyt aivan mahdottomalta, niin ainakin hyvin ristiriitaiselta.

Olimme aloittelijoina lukeneet tarkoin niin "Sinisen Kirjan", kuin myös Siperianhuskylehtiä ja muodostaneet niiden perusteella käsityksemme, mistä sukulinjoista kannattaisi yrittää löytää tarkoitukseemme sopivat koirat. Silloin yli kaksikymmentä vuotta sitten oli Suomen siperianhuskykanta harvinaisen sekalaista. Oli niinsanottua "vanhaa suomalaista" kantaa ja kevyempirakenteisia ns. käyttö- tai kilpailulinjaisia, sekä näiden erilaisia ja erinäköisiä sekoituksia. Monilta senaikaisilta rodun edustajilta puuttui myös rodunomaisuus. Yhtenäisyys rodussa puuttui täysin. Kun kuitenkin halusimme TYÖKOIRAN - REKIKOIRAN, joka olisi sekä työskentelyhaluinen, luonteeltaan sopeutuvainen, että myöskin omaa esteettistä silmäämme miellyttävä, karsiutuivat äärityypit pois valinnoistamme. Lisäksi halusimme myös sellaiset kantakoirat, jotka olisivat rotumääritelmän mukaisia ja kaikki voisivat tunnistaa siperianhuskyiksi.

Koska käytämme koiravaljakkoa moottorikelkan "korvikkeena" on välttämätöntä, että koirat osaavat ja haluavat työskennellä. Motiivi on usein esimerkiksi puunvedossa vähäinen, sillä koiran luonnollista liikkumisvapautta rajoitetaan monin käskyin, pysähtymisin ja odottelemisin. Usein urakin on upottava ja kehno, mutta puhdasrotuinen, alkuperäinen siperianhusky ei onneksi tarvitse motiivia vetämiseensä. Se vetää vain vetämisen ilosta, välittämättä siitä, kuinka tehokkaasti eteenpäin mennään, sillä vetäminen istuu tiukasti sen perimässä.

Kennelissämme on pyritty vahvistamaan siperianhuskylla perustavaa laatua olevia ominaisuuksia, kuten johtajaominaisuuksia, sisukkuutta, kestävyyttä, käsiteltävyyttä ja arktisia ominaisuuksia, joihin kuuluu hyvä turkki ja kestävät tassut. Jalostuksen tavoitteena on ollut säilyttää vahvat henkiset rekikoiraominaisuudet, joita voi kutsua vaikka sisuksi ja karskiudeksi. Sisukkuus ilmenee periksiantamattomuutena vaikeissakin olosuhteissa. Karskius pitää sisällään muunmuassa kylmänkestävyyden, kyvyn toimia väsyneenäkin välittämättä rasituksista. Luonneominaisuuksista johtajaominaisuudet ovat olleet tavoitteena, mutta toiveista huolimatta kaikista koirista ei ole tullut johtajia. Monet oppivat kaikki komennot ja kannustukset, mutta kantti ei kestä juosta keulassa, kun toiset ikäänkuin ajavat koko ajan takaa. Tietystikään kaikista ei voi olla johtajiksi, tarvitaan niitä alaisiakin.

sivun alkuun