Käpälämäelle     Back to Paw Hill     Tillbaka till Tassebacka

100v. Juhlavuosi

S/Y LADY 1915-2015