Käpälämäelle
Back to Paw Hill
Tillbaka till Tassebacka
Kaksoset eri vuodenaikoina,
Twins at different seasons,
Tvillingar på olika årstider,

Ensimäinen sivu,
First page,
Första sidan

Kolmas sivu,
Third page,
Tredje sidan

Koivukaksoset tammikuussa, birch twins in January, tvillingar i januarikoivukaksoset kevättalvella, birch twins in early spring, björk tvillingar på vårtidenkaksoset hiirenkorvalla, twins in spring, tvillingar på vårenkaksoset kesäasussa, twins in summer, tvillingar på sommartidenkaksosten ketunhännät, twins in early autumn, tvillingar när sommaren blir höstkaksoset syksyllä, twins in autumn, tvillingar på höstenLokakuun ensilumi, first snow in October, första snöfall i oktober

sivun alkuun, top of page, tillbaka till toppen