Käpälämäelle
Back to Paw Hill
Tillbaka till Tassebacka
Käpälämäen ilmeitä,
Different seasons at Paw Hill,
Olika årstider på Tassebacka

Toinen sivu,
Second page,
Andra sidan

Kolmas sivu,
Third page,
Tredje sidan

   

Ensilumi Käpälämäellä, First snow at Paw Hill, Ny snö på Tassebacka

   

Kesä ja talvi-ilme, Summer and Winter "face", Sommar och vinter stämning

Rankkasateen jälkeen, After heavy rain, Efter regnet

   

Juhannuksena aurinko ei laske, ja paistaa pohjoisesta, In middle of the Summer the sun does not set and shines from the North, Midsommartiden solen går inte ned och skiner från norr. Talviaurinko, Winter sun, Vinter sol

Koivu punaisena ruskassa, Red birch in the Autumn , Röd björk på hösten

Kevätaurinko, Springtime sun, Solsken på vårtid

Portti, Gate, Grinden

Ivalojoki on jäässä, Ivalo river ice covered, Ivalo älven istäckad

   

Käpälämäki joen takana, Paw Hill on the other side of the river, Tassebacka på andra sidan av älven Lumi painaa pihan puita, Heavy snow bends the trees, Tung snö böjar björkarna

sivun alkuun, top of page, tillbaka till toppen