Käpälämäelle
Kaikki värit sallittu, osa I
© Inkeri Kangasvuo, julkaistu SH-lehti 3/1997

Värien periytyminen on yksi tutkituimmista ja mielenkiintoisimmista yksittäisistä koiranjalostukseen liittyvistä osa-alueista. Kuitenkin se tavalliselle koirankasvattajalle on aika tuntematonta, sillä monissa roduissa on ainoastaan yksi tai pari värivaihtoehtoa. Rotumääritelmässä myös säädetään mitä värejä tai väriyhdistelmiä saa rodun sisällä risteyttää keskenään. Poikkeavan väriset koirat ovat siten "värivirheellisiä", jotka on jatkojalostuksessa hylättävä. Niidenkin rotujen kohdalla, joissa on kaikki värit sallittu, eivät kaikki värit olekaan "tasa-arvoisia", vaan usein jostakin väristä muodostuu suositumpi, kuin toisista. Usein tämä on rodun ressessiivisin (homotsygootti) värityyppi. Ressessiivinen väri saadaan aina rotukantaan pysyväksi, sillä ainoastaan tämä värivaihtoehto periytyy jälkeläisiin, mikäli vanhemmat ovat kyseistä väriä. Monelle rotua tuntemattomalle maallikolle tulee silloin se käsitys, että tämä yleisin väri on "ainoa" oikea. Vaikka useissa roduissa on hyvinkin tarkat ohjeet toivottavista värimerkeistä, täytyy jalostusvalintakriteereinä aina olla ensin muut tärkeämmät ominaisuudet, sitten vasta väri.

Siperianhusky on siinä suhteessa kiitollinen rotu kasvattaa, että pentuja ei koskaan joudu lopettamaan tai myymään halvemmalla värivirheellisyyden takia. Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat tasavertaisesti sallittuja ja erivärisiä koiria saa myös risteyttää keskenään. Samoin kaikki silmien ja kirsun värit ovat yhdenvertaisesti hyväksyttyjä. Nämä seikat ovat osaltaan olleet vaikuttamassa rodun yleiseen terveyteen ja elinvoimaan, sillä mikään väri tai väriyhdistelmä ei ole sinänsä tehnyt yksilöä huonommaksi jalostusyksilönä. On kuitenkin todettava, että värijalostusta on hyvin suuressa määrin harjoitettu, varsinkin USA:n näyttely-kenneleissä. Jopa niin suuressa määrin, että maailmalla yhä vieläkin (jopa ulkomuototuomari piireissä!!!) oletetaan, että muun kuin klassisen värinen musta-harmaa-valkoinen, musta-valkoinen tai puna-valkoinen koira, jossa kuviointi sekä värin ja valkoisen suhteet ovat lähes vakiot, on värivirheellinen tai sitten se ei ole puhdasrotuinen! Tätä käsitystä on erittäin vaikea muuttaa. Suomessakin hyvin yleisesti ensimmäisen koiran hankkijat haluavat "perinteisen värisen" huskyn. Nämä "perinteet" ulottuvat kuitenkin ainoastaan 1950-1960 lukujen taitteeseen, jolloin siperianhuskyn suuri maailmanvalloitus näyttelykoirana alkoi. Sitä ennen siperianhuskyt olivat hyvinkin monen värisiä, niin turkin yleisväritykseltä kuin myös naamakuvionnilta. Eikä kenenkään mieleen tullut epäillä niiden puhdasrotuisuutta värin perusteella.

BIOLOGINEN MEKANISMI
Kemiallisesti värivalikoima koiralla on hyvin rajoitettu. Vain hemoglobiini ja melaniinit. Hemoglobiini, kuten tiedämme, on veren punaväri, eikä sillä ole mitään tekemistä karvanvärin kanssa. Melaniini eli pigmentti sijaitsee soluissa hiukkasina, jotka ovat joko hajallaan tai eri tavoin ryhmittyneinä. Sikiöaikana muodostuvat värisolut valmistavat pigmenttiä, joka sitten kulkeutuu ihosoluihin, karvoihin ja silmän värikalvoon. Osa väreistä muodostuu jo sikiöaikana, osa taas kehittyy vasta syntymän jälkeen pikkuhiljaa, jolloin lopullinen väri voidaan todeta vasta koiran aikuisiässä. Väri siirtyy karvaan sen kasvaessa, sillä karvassa itsessään ei ole ollenkaan eläviä soluja. Vanhan koiran harmaantuminen johtuu pigmenttisolujen rappeutumisesta ja toiminnan heikentymisestä.

Melaniini muodostuu eräiden proteiinituotteiden hapettumisen kautta entsyymien avulla. Nämä toimivat perättäin, jolloin reaktion alkukatalysaattorina toimivan entsyymin puuttuminen myös estää toisen toiminnan ja karva jää värittömäksi (albinismi). Ensyymien määrästä riippuen voi pigmentti progressiivisesti tummentua aina mustaksi asti. Kromosomeissa olevat värigeenit taas määräävät mihin asteeseen entsyymit voivat toimia. Esimerkiksi värigeeni "b" pysäyttää hapettumisen, kun karvanväri on kuparinruskea, kun taas värigeeni "B" sallii hapettumisen mustaksi. Vaikka turkinväriä määräävät geenit periytyvät toisistaan riippumatta (ovat eri kromosomeissa) voivat ne kuitenkin vaikuttaa toisen geenin ilmenemiseen. Tätä kutsutaan epistasiaksi (vastakohtana hypostasia), joka on eräänlaista dominanssia, siten että toisen lokuksen värigeeni peittää tai estää toisen vaikutukset. Oletetaan myös, että värin leviämisestä kehon molemmille puolille määräävät eri geenit tai modifioijat, siksi epäsymmetriaa esiintyy niin turkin kuin silmienkin värissä.

Värikokonaisuus, jonka näemme koiralla riippuu värisolujen määrästä ja niiden pigmentinmuodostuskyvystä sekä pigmentin kulkeutumisesta kehon eri osiin. Pigmenttityyppien (joita on kaksi: eumelaniini = musta ja feomelaniini = keltainen) suhteet, karvan pituus ja laatu vaikuttavat osaltaan siihen, minkä värivaikutelman saamme. Kaikki värit ovat vaaleampia kehon ääriosissa ja vatsapuolella, kuin selässä. Ne ovat myös tummempia syntymässä kuin aikuisena. Pohjavillan värillä on myös suuri vaikutus siihen kokonaisväriin, minkä koiralla näemme. Sen väri ja pituus aiheuttaa turkkiin oman lisänsä, joko vaalentavan tai tummentavan sävyn. Kesäturkissa oleva pohjavillaton koira näyttää lähes aina tummemmalta, kuin sama koira talviturkissa. Sama määrä pigmenttiä on pitkä- tai karkeakarvaisella koiralla haaleampi kuin lyhytkarvaisella.Yksittäinen karva voi olla monokromaattinen, jolloin se on samanvärinen, (-sävyinen) juuresta latvaan. Se voi myös olla kaksivärinen, dikromaattinen, joko siten, että juuri on vaalea ja latva tumma tai karvan keskellä on vaaleampi vyö, juuren ja latvan ollessa tummemmat. Monokromaattinen karvanväri esiintyy ainoastaan mustilla, kuparinruskeilla tai valkoisilla siperianhuskyilla. Harmaat, riistanväriset ja soopelinruskeat ovat aina karvoiltaan raidallisia. Myös pohjavilla voi olla joko yksi tai kaksivärinen.

GENEETTINEN TAUSTA
Geeni on kromosomissa tietyllä paikalla, lokus. Kytkeytymättömät geenit periytyvät toisistaan riippumatta eli ovat eri kromosomeissa. Värigeenit ovat jokainen eri kromosomissa aivan tietyssä paikassa, lokus, ne eivät myöskään ole toisiinsa eivätkä sukupuoleen kytkeytyneet, vaan periytyvät toisistaan täysin riippumatta. (Niiden sanotaan siten periytyvän mendelistisesti). Jokaisen koiran väriin vaikuttaa toistakymmentä geeniparia (eri tutkijat ovat lukumäärästä hieman eri mieltä), jotka voivat olla homo- tai heterotsygoottisia. Kuten kaikki muutkin ominaisuudet, koiran väri periytyy geneettisten lakien mukaan, jolloin koira saa kaikista värigeenipareistaan aina yhden kummaltakin vanhemmalta. Useimmat värigeenit sisältävät vain dominoivan ja ressessiivisen alleelin, mutta toisilla värigeeneillä on useampia vaihtoehtoisia, eli multippeleja alleeleja. Ilmeisesti tämä monimuotoisuus aiheuttaa tutkijoissa erimielisyyksiä siitä, kuinka paljon värigeenejä koiran peruasussa lopultakin on. Periytymistutkimusta on tehty lähinnä peitinkarvojen osalta, mutta värigeenien vaikutus kohdistuu kuitenkin erikseen pohjavillaan ja peitinkarvaan.
Kytkeytyneet geenit periytyvät yleensä yhdessä. Vahvasti kytkeytyneet geenit ovat lähellä toisiaan. Löyhästi kytkeytyneet ovat kaukana toisistaan. Kytkentä purkautuu joskut. Edellä mainittiin, että värigeenit ovat jokainen eri kromosomissaan. Samassa kromosomissa olevia geenejä sanotaan kytkeytyneiksi. Kytkentäryhmiä on yhtä paljon kuin kromosomipareja, koiralla siis 39. Kun risteytyksessä käytetään kytkeytyneitä geenejä tapahtuu hyvin harvoin kytkennän purkautumista eli kaikki kromosomin geenit periytyvät tavallisesti yhdessä. Jos siis suositaan tai hyljeksitään tiettyä värigeeniä, tarkoittaa se myös sitä, että samalla suositaan tai hyljeksitään kaikkia niitä geenejä, jotka sijaitsevat samassa kromosomissa. Nämä voivat vaikuttaa esim. kylmänsietoon, energiankäyttöön tai hyviin tassuihin, jotka ovat rodun kannalta tärkeitä.
SILMIEN VÄRIN PERIYTYMINEN
Ruskeasilmäisyys johtuu siitä, että silmän värikalvon (iris) etu- ja takapinta ovat pigmentoituneet. Sinisessä silmässä vain iriksen takapinta on pigmentoitunut. Värin aiheuttaa ns. "Tyndall scattering"-ilmiö, jossa hyvin pienet proteiinimolekyylit hajoittavat valkoisen valon siten, että lyhyen aallonpituuden alue (violetti/sininen) sirottuu herkemmin kuin pitkän aallonpituuden alue ja valo näkyy täten sinisenä iriksen takapinnalla olevaa tummaa melaniinipintaa vasten (samasta ilmiöstä johtuu myös taivaan sinisyys!). Sininen silmä ei siten oikeastaan ole " värillinen" vaan pigmentitön eli väritön.

Silmien värin periytymistä ei ole kovasti tutkittu, muuta kuin ruskeiden silmien osalta, josta voidaan todeta dominanssisarjan olevan: tummanruskea (Ir), keskiruskea (irm) ja vaaleanruskea (iry). Koirilla, jotka ovat perimältään "kuparinruskeita" (bb), ovat silmät tavallista vaaleammat. Siperianhuskylle sallitaan kuitenkin kaikki silmien värit, myös siniset, sekaväriset ja eripariset silmät esim. toinen ruskea ja toinen sininen, mikä selittyisi sillä, kun oletetaan, että kehon eri puolia säätelevät eri geenit. Sinisen silmän perinnöllisyyttä ei ole tähän mennessä voitu täysin yksiselitteisesti selvittää. On ainakin viisi eri tekijää, jotka voivat aikaansaada sinisen silmän. Yleinen valkokirjavuuden geeni, joka koiran pään väriin vaikuttaessaan aiheuttaa herasilmän. Koirilla, jotka ovat albiinogeenien (c tai cb) suhteen homotsygootteja, tai muita, joilta (C)-geeni (täysvärisyys-geeni) puuttuu. Sinistä silmää voi aiheuttaa myös Merle-geeni, jota ei esiinny arktisilla roduilla. Näiden lisäksi oletetaan olevan vielä ressessiivinen herasilmäisyyttä aiheuttava geeni. Dominanssijärjestys on seuraava: ruskea-sekoitukset-sininen. Allekirjoittanut on kuitenkin havainnut, että tämä ei aina pidä paikkaansa, sillä myös kahden sinisilmäisen jälkeläisissä on ollut ruskeasilmäisiä. Onko täten oletettava, että on olemassa myös ressessiivinen ruskeasilmäisyyttä aiheuttava geeni? Silmänpohjan heijaste on yleensä koiralla vihreä, mutta siperianhuskylla esiintyy myös punaista silmänpohjan heijastusta, myös ruskeasilmäisillä. Vihreän heijasteen sanotaan dominoivan punaista heijastetta, mutta asiasta ei ole tehty lähempiä tutkimuksia 1920-1930 lukujen jälkeen.

Seuraavassa osassa käsittelemme lähemmin siperianhuskyn perimässä vaikuttavia värigeenejä ja tarkastelemme eri värivaihtoehtoja fenotyypin eli ilmiasun perusteella. Jatkuu...

Lähteet:

 • C.C.Little: The Inheritance of Coat Colour in Dogs
 • M.B.Willis: Genetics of the Dog
 • L.F.Whitney: How to Breed Dogs
 • Ö.Winge: Arvelighed hos Hunde
 • M.Burns: The Genetics of the Dog
 • N.A.Iljin: Ruby Eye in Dogs
 • ISHC presents: The Siberian Husky; Ginny Emrich Rice: Color Genetics
 • Lauri Vuolasvirta: Koiranjalostuksen opas
 • S.Paatsama: Suuri Suomalainen Koirakirja
 • M.Lampero: Mäyräkoira
 • Bo Ekstam: Koiranomistajan Opas
 • Koiramme-lehden artikkelit
 • Lue myös: Väliäkö värillä vai väriäkö välillä
  sivun alkuun