Käpälämäelle   

paluu koetulossivulle   
SH:n perinnölliset sairaudet (listamuoto)    SH:n perinnölliset sairaudet (taulukkomuoto)

EOSINOPHILIC BRONCHOPNEUMOPATHY
Eosinofiilinen* keuhkoputkien ja keuhkojen sairaus

Koirien eosinofiilisessa keuhkoputkien ja keuhkojen sairaudessa (Eosinophilic Bronchopneumopathy EBP) luonteenomaista on keuhkojen ja keuhkoputkien liman eosinofiilien* infiltraatio*. Perinteisesti sillä on viitattu keuhkoputkiin kertyvään limaan, jossa on eosinofiilejä. (Pulmonary infiltrates with eosinophilia; PIE). Ihmisten PIE:n kohdalla termiä käytetään kuvaamaan laajaa kirjoa allergisia hengitystiesairauksia, joilla on monenlaisia kliinisiä oireita. Kuten ihmisillä syndrooman katsotaan olevan immunologisen yliherkkyyden aikaansaamaa. Siten taustalla oleva antigeenilähde* ahdistaa jatkuvasti sairastuneita ihmisiä ja koiria. Keuhkoputkien yliherkkyyden oletettuihin ja todettuihin syihin ihmisillä ja eläimillä kuuluu sienet, homeet, lääkeaineet, bakteerit ja loiset. Koirien EBP:n on todettu olevan yhteydessä keuhkomatoihin, keuhkoputken loisiin, erilaisiin kemiallisiin aineisiin ja lääkeaineisiin. Bakteerit ja sienet voivat mahdollisesti edesauttaa herkistymistä joissain eosinofiilisissä keuhkoputkien ja keuhkojen sairauksissa. Kuitenkin monissa tapauksissa mitään perustavanlaatuista syytä ei löydetä.

Sisään hengitettyjen allergeenien* rooli EBP:ssa on vielä epäselvä. Keuhkoputkien yliherkkyyden mekanismit ovat heikosti tunnettu, sekä ihmis- että eläinlääketieteessä. Ihmisten allergisissa hengitystiesairauksissa keuhkohuuhtelunesteessä ( bronchoalveolar lavage fluid (BALF) on lymfosyyttien epätasapaino, jossa on enemmän CD4 + T soluja ja alempi prosentuaalinen osuus CD8 + T soluja, josta johtuen on oletettu eosinofiilien kerääntyminen, keuhkojen yliherkkyys ja muut syyt. EBP koirilla on todettu samankaltainen epätasapaino, glukokortikosteroidilääkityksen jälkeen solutasapaino on palautunut normaaliksi. Siten eosinofiilien tulviminen hengitysteihin EBP koirilla on ajateltu ainakin osittain johtuvan CD4 + T solujen tuottamista sytokiineistä*.

Muita immunoligisia havaintoja, joita on tutkittu EBP koirilla on immunoglobuliinien kerääntyminen vereen ja keuhkonesteeseen. Nämä löydöt viittaavat siihen, että seerumin ja liman immuunikato/vajaus ei ole EBP:n perustana.

Yleensä EBP todetaan nuorilla koirilla. Yleensä sairastuneet koirat ovat rodultaan siperianhuskyja ja alaskanmalamuutteja, mutta monet muutkin rodut voivat sairastua. Yleensä koiran kunto säilyy hyvänä, ellei sairauteen liity bakteerinen keuhkoputkientulehdus/keuhkokuume. Oireet ovat yleensä yskä, kakominen ja ylenantaminen. Nämä oireet esiintyvät 100% tapauksista. Akuuteissa tapauksissa kakominen ja oksentaminen ovat joskus pääoireet, jonka takia päädytään diagnoosiin ruuansulatushäiriöstä. Hengenahdistus on hyvin yleinen oire. Harvemmin oireena on sierainvuoto (50% tapauksista).

Broncoskopia saattaa paljastaa tyypillisä makroskooppisia löydöksiä, joihin kuuluu voimakas keltaisenvihreä lima tai tulehtunut limainen aines, voimakkaasti paksuuntunut limakalvo, jossa epäsäännöllinen pintarakenne ja toisissa tapauksissa osittain sulkeutuva ilmatiehyt uloshengitettäessä. Eosinofiilejä on myös runsaasti veressä (noin 60% tapauksista).

Yleensä steroidilääkitys puree hyvin, vaikka oireita ei aina saada kokonaan eliminoitua. Yskä ja hengenahdistus paranevat yleensä muutaman päivän sisällä lääkityksen alkamisesta. Sierainvuotoa on joskus vaikeampi saada reagoimaan hoitoon. Terapiaan kuuluu prednisoloni ja antibiootit, silloin kun tarvitaan (kun sairauteen liittyy sekundäärinen bakteerinen keuhkokuume.) Hoito aloitetaan melko suurella annoksella kolmen viikon ajan, jota vähitellen vähennetään ylläpitoannokseksi. Tauti voi uusiutua viikkojen tai kuukausien päästä lääkityksen lopettamisen jälkeen, vaikka toiset koirat voivat jäädä oireettomiksikin. Toistaiseksi on huomattu, että siedätyshoito ei näytä olevan ongleman ratkaisu, eikä sitä tulisi käyttää ilman samanaikaista glukokortikoidilääkitystä.

On harvinaista, että oireeet saataisiin kokonaan poistettua. Huonoimmin hoitoon vastaavat tapaukset, joita hoidetaan epäsäännöllisesti tai kun lääkitys lopetetaan yhtäkkiä eikä vähitellen annosta pienentämällä tai epäsäännöllisesti annetuilla steroidipistoksilla. Kliinisten oireiden kestolla, eosinofiilien infiltraation määrällä ja hoidon teholla ei näytä olevan minkäänlaista suhdetta. Jos lääkitys on riittävä, on koiran elämisentaso hyvä ja elinikä pitkä, vaikka lääkitystä täytyy jatkaa läpi koiran iän.

allergeeni = herkistävä aine, herkiste; allergisen reaktion antigeeni, joka aiheuttaa allergiareaktion, ks. antigeeni.
antigeeni = aine joka aiheuttaa elimistössä vasta-aineiden eli immunoglobuliinien muodostumisen tai soluvälitteisen immuniteetin.
eosinofiili = eosinofiilinen granulosyytti, eosiinimielteinen jyvässolu, eosinosolu; granulosyytti jonka soluliman jyväset värjäytyvät parhaiten happamilla väriaineilla kuten eosiinilla.
eosinofiilinen = happamilla väriaineilla kuten eosiinilla värjäytyvä.
infiltraatio
= tiivistyminen, tiivistymä 1. vieraiden solujen tai nesteiden tunkeutuminen tai kertyminen kudokseen; 2. tästä aiheutunut tiivistymä (infiltraatti); 3. kasvaimen tunkeutuminen ympäristöön; 4. nesteen ruiskuttaminen kudoksen eri kohtiin.
sytokiini = monentyyppisten solujen tuottamia, solujen välisinä viestiaineina toimivia pienimolekyylisiä proteiineja.