Käpälämäelle
Umpitakki, frakkitakki ja paikkatakki

© Inkeri Kangasvuo
kuvat: SPJ-arkisto, Pohjanpystykorva-yhteisön galleria, Koiramme-lehti, Jari A. Lehtonen, Soile Torvinen, Sari Rusanen, Sue Marshall USA, Kangasvuot


Koirien värigenetiikka on paljon tutkittu perinnöllisyystieteen alue. Monille roduille on sallittu vain yksi tai muutama värivaihtoehto. Kotimaiset pystykorvarodut eivät kovasti poikkea tässä yleisestä tavasta. Värigenetiikan ehkä suurin ”guru” on ollut Clarence C. Little, ensimmäisen laajan koirien värigenetiikkaan perehtyneen kirjan ”The Inheritance of Coat Colour in Dogs, 1957” kirjoittaja, joka laati perustan nykyisille tutkimuksille. Tänään monet Littlen teoriat ja oletukset on osoitettu hieman virheellisiksi. Littlen teos on kuitenkin ollut tietynlainen pohja kaikelle nykytutkimukselle. Värigenetiikassakaan ei vielä ole sanottu ”viimeistä sanaa”, joten tässä esitetyt nykytiedot voivat vuosien kuluessa ja tiedon lisääntyessä muuttua.

Tunnettuja väriin vaikuttavia geenejä on lukuisia. Lisäksi sama värigeeni eripituisessa ja –laatuisessa karvassa saattaa antaa jonkun verran erilaisen vaikutelman väristä ja pohjavillan väri muuttaa sävyä. Ennen kuin menemme eteenpäin on hyvä tietää, että koiran turkissa vaikuttaa kaksi eri tyyppistä melaniinia eli pigmenttiä. Eumelaniini on tummaa, mustaa tai suklaanruskeaa, joskus myös sinisenharmaata, joka johtuu väriä laimentavista geeneistä, feomelaniini taas on keltaista, sen vaihtelu on melko laajaa, sillä se voi olla kermanväristä keltaisen kautta aivan tummanpunaiseen ja mahonginväriin asti. On muistettava että valkoinen ei ole väri, vaan valkoisilta alueilta puuttuu pigmentti kokonaan.

Ensin on ehkä paikallaan kertoa hieman geenien toiminnasta. Koirayksilö saa tietystä geenistä yhden kopion kummaltakin vanhemmaltaan eli yksilössä on kaikkia geenejä pareittain. Geenipari voi olla homotsygoottinen, jolloin siinä on kaksi samanlaista geenin kopiota tai se voi olla heterotsygoottinen, jolloin geeniparissa on geenistä kaksi erilaista kopiota. Geeneillä on oma hierarkiansa vahvimmasta (dominoiva) väistyvimpään (resessiivinen). Joskus lokuksessa on geenivaihtoehtoja (alleeleja) vain kaksi ja toisinaan useampia, jotka nekin järjestyvät dominanssijärjestykseen. Suurin osa tässä käsiteltävistä värigeenien alleeleista on selvästi joko dominoivia tai resessiivisiä, siten mikäli koiralla on yksi dominoiva alleeli tietystä värigeenistä, sen vaikutus tulee ilmi. Ainoastaan siinä tapauksessa, että resessiivisestä alleellista on kaksi kopiota, voi resessiivinen väri näkyä. Joskus värigeeneillä ei ole ihan selvää dominanssijärjestystä, silloin kahden erilaisen alleelin yhdistelmä voi olla välimuotoinen ilmiasultaan, tai toinen alleeli voi ilmiasussa ikään kuin ”näkyä toisen läpi”.

Seuraavaksi listataan ne värigeenilokukset (geenin tietty paikka kromosomissa), joilla on vaikutusta kotimaisten pystykorvien värivalikoimaan. Näiden lisäksi tunnetaan erilaisia laimennusgeenejä, merle/nonmerle-tekijä ja tietysti geeni, jota ilman ei väriä edes synny. Näiden suhteen kotimaiset pystykorvat ovat normaaligeeniin nähden homotsygootteja, joten niillä ei siten ole vaikutusta kokonaisuuteen. Havaitsemamme väri kotimaisten pystykorvien kohdalla on selvä: meillä on yksivärinen punainen, mustavalkoinen ja valkokirjava.

A-lokus , kuvionmuodostajat (aguti-sarja, soopeli/punainen - Ay, riistanväri - aw, merkkiväri - at, resessiivinen musta, jota tavataan vain muutamilla roduilla - a)
B-lokus , eumelaniinin säätelijä (musta - B, suklaanruskea - b)
E-lokus , extension-sarja, eumelaniini esiintyy tai puuttuu (normaali määrä eumelaniinia + maski - Em, normaali määrä eumelaniinia - E, eumelaniini puuttuu => keltainen - e)
S-lokus , valkokirjavuus (umpivärinen - S, irlanninkirjava/irish - si, laikukas/piebald - sp, valkovoittoinen - sw)
T-lokus , pilkullisuus (pilkuttunut - T, ei pilkkuja - t)
K-lokus , dominanttimusta (musta - K, brindle - kbr, muu kuvio - k)
Rufus-tekijät tai rufus-polygeenit ovat geeniryhmä, joka vaikuttaa punaiseen väriin lisäten sen tummuusastetta.

Umpitakki (suomenpystykorva)
Suomenpystykorvan väri on yksinkertaisin, koska sille ei sallita kovinkaan paljon variaatiota värin suhteen. Pystykorvan punainen väri johtuu soopeligeenistä Ay. Muita aguti-sarjan alleeleja ei suomenpystykorvassa (enää) esiinny. Yksittäiset mustat karvat koiran säkän ja hännän seudulla kuuluvat normaalin Ay-alleelin vaihteluun. Joskus mustaa voi olla ”liikaakin”. Tällainen värityyppi on todennäköisesti resessiivinen (tai multigeeninen), joten musta voi lisääntyä varkain, jos liikamustia yksilöitä käytetään jalostukseen.

Rotumääritelmän virheiden kohdalta voidaan katsoa, minkälaisia värigeenejä on ollut rodussa joskus vallitsevampana, kuin nyt ja siten ehkä vieläkin piilossa perimässä. Näiden muiden alleelien osuus on voimakkaan värijalostuksen seurauksena kuitenkin niin vähäinen, että kovasti värivirheellinen suomenpystykorva on harvinainen. Virheissä mainitaan mm. lihanvärinen kirsu ja vaaleat silmät. Eräät värigeenit vaikuttavat sekä kirsun, että silmien väriin. Mikäli koiralla on vaaleat silmät ja ruskehtava kirsu viittaisi se vahvimmin siihen, että koiran B-alleli on korvautunut b:llä. Jos koira ei olisi punainen tämän b-alleelin vaikutukset olisivat selvemmin nähtävissä, kaksinkertaisena esiintyessään (bb), se muuttaa eumelaniinin (normaalisti mustan pigmentin) suklaanruskeaksi. Toinen mahdollinen alleeli, joka aikaansaa vaalean kirsun on e-alleeli. Mikäli E-lokuksen kohdalla esiintyy geenipari ee, muuttaa se koiran kirsun usein keskeltä vaaleaksi, mutta ei vaikuta silmänväriin. Koiran turkissa ei voi havaita ainuttakaan mustaa karvaa, ja se voi vaikuttaa tavallista keltaisemmalta. Jos sitten koiralla on geeniparit bb ja ee on sillä ruskehtava kirsu, vaaleat silmät ja vaaleankellertävä turkki.

Valkoinen väri on kautta aikojen ollut rodun ”murheenkryyni” ja se on sitkeästi pysynyt salamatkustajana suomenpystykorvan perimässä, sillä S-alleeli eli umpivärisyyden alleeli kykenee osin peittämän lokuksen resessiivisempiä alleeleja. Ensimmäisissä rodun yksilöissä oli runsaastikin valkoista rinnassa, eturaajoissa, tassuissa ja hännänkin päässä, eikä ole siten aivan varmaakaan, mikä näistä resessiivisemmistä S-lokuksen alleeleista (si, sp vai sw) sen aiheutti. On siis täysin mahdollista, että suomenpystykorvan perimässä on ainakin joskus ollut kaikki S-lokuksen alleelit. Jätettiinhän rodunjalostuksen ulkopuolelle koirat, joilla oli ”liikaa” valkoista, eikä niitä rekisteröity. Tehokkaimmin S-alleeli kykenee peittämään irlanninkirjavuuden alleelin (si), joten heterotsygootti Ssi on mitä todennäköisimmin umpivärinen. Tämä alleeli on voinut hyvinkin kulkeutua kaikki nämä vuosikymmenet suomenpystykorvan perimässä mukana. Vasta paritettaessa kaksi heterotsygoottia (Ssi) saattaa jälkeläisistä joku olla homotsygootti irlanninkirjavuuden suhteen (sisi) Kitty, copyright Sue Marshall
Voimakas värijalostus onkin ”puhdistanut” suurimman osan resessiivisistä valkokirjavuuden alleeleista. Vaikka koira olisi homotsygootti S-alleelin suhteen, voi sillä olla valkoista rinnassa ja varpaissa, tämä on normaalia S-alleelin toiminnan vaihtelua, plus ja miinus modifikaattorien vaikutusta. Plus modifikaattorit lisäävät väriä ja miinus modifikaattorit poistavat väriä eli lisäävät valkoista. Jos halutaan välttää valkoisia merkkejä, ei jalostukseen käytetyillä koirilla saisi - ainakaan molemmilla - olla yhtään valkoista.

T-geeni aiheuttaa valkoiselle pohjalle pilkkuja. On paljon mahdollista, että myös suomenpystykorvan perimässä esiintyy tämä alleeli, joskaan sen vaikutukset eivät näy valkoisten kohtien puutteen vuoksi. Koska kuitenkin sekä pohjanpystykorvalla, että karhukoiralla pilkutusta on, ei se ole mahdoton alleeli suomenpystykorvallekaan.

Rufus-tekijät aikaansaavat enemmän ja tummempia punaisen sävyjä. Mitä tummempi punainen, sitä enemmän rufus-tekijöitä.

Suomenpystykorvan värigeenikartta on jo suhteellisen homotsygoottinen AyAy, BB, EE, SS, kk sekä rufustekijöitä enemmän tai vähemmän. Lisäksi perimästä saattaa löytyä b, e ja si-alleelit, jotka aiheuttavat värivirheellisyyttä esiintyessään kaksinkertaisina.

Frakkitakki (karjalankarhukoira)
Karjalankarhukoiran kaunein väritys on, kun sillä on valkea kuonopiirto, mahdollisesti kaulus, eturinta, eturaajat, takatassut ja hännänpää. Tällaista sanotaan ”irlanninkirjavaksi”. Kuten suomenpystykorvankin kohdalla karjalankarhukoirajalostuksessa on suoritettu värijalostusta, jotta tämä saataisiin aikaan.

"Tyypiltään Karjalan pystykorvat ovat hyvin erilaisia samoin kuin väriltäänkin. Niitä on kirkkaan vaaleankeltaisista aina punaisiin, ruskeisiin ja mustiin saakka. (Umpi)mustista metsämies ei pidä, sillä näitä on vaikea tiheässä metsässä nähdä, eivätkä liian yksiväriset valkoiset ole haluttuja. Mieliväri on musta, jossa on "ranssikaula" ja valkoista rinnassa ja jaloissa. Sen näkee myös lunta vasten hyvin samoin kuin metsän hämäryydessä."

Näin toteaa el.lääk. Johan Brüning kirjassaan ”Koiran kasvatus ja opetus”, joka on julkaistu vuonna 1945. Jo rodun alkuvaiheissa päädyttiin mustavalkoiseen väriin, siten muut värimuodot ovat pikkuhiljaa karsiutuneet kannasta.

Aiemmin oletettiin, että dominanttimusta (K - blacK) olisi aguti-sarjan ylin alleeli (Littlen As), mutta mm. mustan ja merkkivärisen basenjin väliset paritukset ovat aikaansaaneet pennuille ”geneettisesti mahdottomia” värejä eli kaikkia rodussa olevia aguti-sarjan kuvioita ja lisäksi mustia. Nykyään onkin osoitettu, että dominanttimusta ei ole A-lokuksessa, eikä myöskään E-lokuksessa ja sille on ehdotettu omaa lokusta mahdollisesti brindlen (kbr, raidallinen) ja ”muun kuvion/neutraalin/ei-mustan” (k) kanssa. Dominanttimusta on ”jalostunut” suhteellisen homotsygoottiseksi karjalankarhukoirilla. Joskus erittäin harvoin voi esiintyä värivirheellisyyttä, jossa K-lokuksessa onkin dominantin K-alleelin sijaan k-alleeli eli kk-yhdistelmä kahden heterotsygootin (Kk) parituksen tuloksena. On huomattava, että K-alleeli peittää alleen kaikkien aguti-lokuksen alleelien vaikutukset, jotka tulevat esiin ainoastaan, mikäli koiralta puuttuu K-alleeli. Tällöin koira ilmentää jotain aguti-lokuksen kuviota, joka ei ole musta. Venäläiseurooppalainen laika, joka mitä ilmeisimmin on karjalankarhukoiran hyvin läheinen sukulainen on värivalikoimaltaan laajempi sisältäen sellaiset värinimitykset kuin ”harmaa” ja ”pippuri ja suola”, jotka viittaavat geneettisesti soopeliin (Ay) ja riistanväriin (aw). On huomattava, että karhukoiran ”kulomusta” tarkoittaa peitinkarvan ruskettumista kärjestään eli normaali musta karva vanhetessaan haalistuu. Tämä ilmiö on toisilla voimakkaampi, kuin toisilla ja siten perinnöllinen ominaisuus. ”Karhunmustalla” (joskus sanotaan ”karhunruskea”) tarkoitetaan mustaa koiraa, jonka pohjavilla ja/tai peitinkarvojen juuret ovat selvästi ei-mustat, ja näkyvät vähän läpi turkista ja antavat näin ruskehtavan vaikutelman. Vaaleimmat kohdat ovat yleensä housuissa, niskassa ja pystyraitana lavan kohdalla ja johtunee usein genotyypistä Ay- Kk eli heterotsygootti dominanttimusta kätkee alleen soopelin. Kahden tällaisen karhunmustan jälkeläisissä saattaa olla värivirheellisiäkin. Vanhoja kuvia katsellessa huomaa, että karjalankarhukoirissa on myös ollut ”merkkivärisiä” (at) koiria mm. Prokkon poika Santtu 50-luvulta (SPK1/1995), Saida 11102/x (SPK6/1996) ja Marsalkka Mannerheimille lahjoitettu uros Sisu. Dominanttimustan suosiminen on peittänyt alleen ne aguti-lokuksen alleelit, jotka ovat karjalankarhukoiran värigeenikartassa.

Karhukoiralla oleva valkoisuusaste voi olla hyvinkin vaihteleva. Vaikka rotumääritelmä mainitseekin virheenä valkovoittoisen karjalankarhukoiran, on se kaikesta huolimatta säilynyt kannassa, sillä näitä käytetään edelleen jalostukseen. Kaikki ”komeimmin” värittyneet koirat eivät ehkä olekaan geneettisesti irlanninkirjavia (sisi). Osa on ns. pseudo-irlanninkirjavia ja niiden perimässä onkin joku muu valkokirjavuuden alleeliyhdistelmä (Ssw, sisp tai sisw), tällaiset koirat ovat myös edellä mainitun kaltaisesti värittyneitä. Valkokirjavuuden alleelien vaikutuksesta värilliset alueet vetäytyvät tietyssä järjestyksessä pigmenttikeskuksiin pallo=pigmenttikeskukset, tähti=kohdat jossa valkoinen alkaa ensimmäisenä näkyä ja valkoisuusasteissa on havaittavissa tasainen ja liukuva valkoisuuden lisääntyminen ja värin väheneminen. S-lokuksen kahden eri alleelin yhteisvaikutuksesta, voi ilmiasu olla näiden kahden välimuoto.

Karjalankarhukoiran valkokirjavuuden lokuksessa kaikki mahdolliset alleelit (S, si, sp ja sw) ovat siis tallella. Koiran värittyminen on kuitenkin vihjeitä antava. Umpivärisyyden alleeli (S) kykenee peittämään sekä irlanninkirjavuuden (si), että laikullisuuden (sp) alleelien vaikutukset. Siten mustavoittoisimmatkin karjalankarhukoirat voivat kantaa perimässään näitä resessiivisempiä alleeleja ja saada jälkeläisen, jolla on enemmän valkoista, kuin kummallakaan vanhemmallaan. Valkovoittosuuden (sw) alleelia umpivärisyyden alleeli ei kykene täysin peittämään ja Ssw koirat ovatkin hyvin kauniisti värittyneitä. ”Flashy” sanoisivat bokserikasvattajat. Kaksi tällaista ”flashya” voivat sitten saada sen valkovoittoisenkin jälkeläisen, jolla on muutama tumma laikku – useimmiten päässä ja hännän tyvellä tai lähellä lantiota. Irlanninkirjavuuden (si) alleeli pyrkii lisäämään valkoista koiran etuosaan ja sen vaikutukset ovat melko säännönmukaisia ja symmetrisiä. Laikullisuuden (sp) aiheuttava alleeli taas vähentää väriä siten, että valkoisuus toisinaan nousee lanneosaa ylöspäin, lopulta ”halkaisten” selkämanttelin kahteen suurempaan laikkuun. Tämän alleelin vaikutukset ovat myös enemmän sattumanvaraisia, kuin säännönmukaista. On mahdollista, että laikullisuuden (sp) ja valkovoittoisuuden (sw) alleelit ovat saman alleelin vaihtelua modifikaattorien vaikutuksesta, sillä geeniyhdistelmät spsp, spsw, swsw muodostavat tasaisesti liukuvan sarjan laikukkaasta lähes valkoiseen, jossa selviä rajakohtia ei näy.


Valkokirjavuuden lokus ei näyttäisi olevan aina vastuussa koiran päässä olevan valkoisen määrästä. Usein pään merkit periytyvät muusta valkokirjavuudesta erillään. Tällaista ”valkopäisyyttä” esiintyy niin karjalankarhukoiralla, kuin pohjanpystykorvallakin, jolloin on mahdollista, että koiran pää on keskiviivan toisella puolella valkoinen ja toisella värillinen (split face) tai sillä on normaalia suurempi otsalaukki ulottuen silmien yli ohimojen puolelle. Tyypillistä tälle kuviolle on, että korvissa on valkoisia kohtia tai kärjet ovat valkoiset. Valkopäisyyteen liittyy toisinaan myös pigmentinpuutteesta johtuvaa kuuroutta, mikäli korva/t ovat runsaasti tai kokonaan valkoiset. Valkovoittoisuuden alleeli (sw) aiheuttaa samasta syystä usein myös kuuroutta.

Rodun värivivahteisiin antaa oman lisänsä turkissa olevat ”likalaikut” eli T-alleelin aiheuttama pilkullisuus valkoisella pohjalla. Joskus pilkkuja on vain muutamia, useimmiten varpaissa ja raajojen alaosissa ja jonkun verran kuonossa, mutta toisinaan tällainen pilkutus kattaa heikommin tai runsaammin kaikki koiran valkoiset osat. Vastasyntyneillä tämä pilkutus ei vielä näy vaan ”likalaikkuja” alkaa ilmestyä vasta parin-kolmen viikon ikäisille pennuille – siksi kasvattaja usein ajatteleekin tassujen ”likaantuneen”. Pilkullisuus dominoi puhtaanvalkoisia alueita, joten ainakin toisella vanhemmista on oltava pilkkuja, ennen kuin pennuilla voi niitä esiintyä. Mustavoittoisella karhukoiralla saattaa valkoisia alueita olla kuitenkin niin vähän, ettei sitä edes havaitse.

Karjalankarhukoiran värigeenikartta on hieman vaihtelevampi kuin suomenpystykorvan. Sillä esiintyy seuraavat alleelit suhteellisen homotsygoottisina: BB, EE, KK ja valkokirjavuuden ja täplikkyyden alleelit S-si-sp-sw ja T-t kahden eri alleelin kombinaatioina. Perimässä on tietysti myös aguti-lokuksen alleelit tai jotkin niistä (Ay-aw-at), mutta näiden vaikutukset eivät näy, sillä K on epistaattinen kaikkiin nähden.

Paikkatakki (pohjanpystykorva)
Pohjanpystykorvan rotumääritelmä selkeästi kuvaa koiraa, jonka värityksessä valkoinen on hallitseva. Rotumääritelmän selitysosassa kerrotaan, että ihannevärisellä koiralla saa valkoista olla n. 30%:sta lähemmäs 100%:iin ja vanhan ohjeen mukaan laatuarvostelun ERI (ent. 1+SA) sai antaa vain koiralle, jonka selkämantteli oli murrettu. Tämä tarkoittaa, että geneettisesti rodun valkokirjavuuden alleelit ovat sp eli laikukas ja sw eli valkovoittoinen. Kuten aiemmin mainittiin voi olla, että laikullisuuden (sp) ja valkovoittoisuuden (sw) alleelit olisivatkin ainoastaan yksi ainoa alleeli, jossa modifikaattorigeenit aikaansaavat tasaisesti liukuvan sarjan laikukkaasta valkoiseen.

Laikullisuuden alleeli jättää väriä turkkiin hyvin sattumanvaraisesti, siten koiran vastakkaiset kyljet voivat olla aivan eriväriset, toisella puolella enemmän väriä kuin valkoista ja toisella puolella päinvastoin. Jalostuksellisesti tulisi muistaa, että valkoisempi on resessiivinen värillisempään nähden sekä, että pennuilla ei yleensä voi olla väriä runsaammin kuin enemmän värittyneellä vanhemmallaan. Koska valkovoittoisuuteen liittyy usein pigmentin puutteesta johtuvaa kuuroutta, tulisi kahden lähes valkoisen (swsw) tai kahden valkopään välisiä parituksia välttää.
Aguti-sarjassa pohjanpystykorvalle sallitaan hieman enemmän variaatiota, kuin suomenpystykorvalle, joka saa olla ainoastaan soopelinvärinen (Ay). Rotumerkeissä mainitaan kellanpunainen, punaruskea ja muun väriset merkit. Tämä ”muun väriset” viittaa alempiin aguti-sarjan alleeleihin – lähinnä riistanväriin (aw). Pohjavilla on monesti pohjanpystykorvalla kaksivärinen, jossa juuri on usein harmaa ja latva punertava. Tämä aiheuttaa myös hieman vivahde-eroa suomenpystykorvan punaiseen, jossa pohjavilla on kokonaan punainen tai siinä on vaaleamman beige juuri ja punertava latva.

Aiemmin rotumääritelmän selitysosassa sanottiin myös, ettei laatuarvostelua ERI (ent. 1+SA) saa antaa koiralle, jonka kirsu on selvästi maksan- tai lihanvärinen ja että keltaiset tai kellanruskeat silmät eivät ole toivottuja. Sinänsä tämän värisiä ei siten suoranaisesti kielletty. Se mikä pätee suomenpystykorvaan, pätee tässä tapauksessa myös pohjanpystykorvaan – ruskean kirsun ja vaaleat silmät saa aikaan B-lokuksessa oleva bb yhdistelmä ja lihanvärisen kirsun todennäköisimmin E-lokuksessa oleva ee-yhdistelmä.

Joissain vuosikirjoissa esiintyy arvosteluissa koiran värinä ”valkoinen ja musta”. Tällöin ei varmaankaan ole kyseessä klassisessa mielessä mustavalkoinen koira, vaan hyvin valkovoittoinen koira, jonka värillinen alue on todella pieni, rajoittuen mahdollisesti vain korviin. Jos koira on swsw-valkoinen, mutta geneettisesti tumma maskinen (Em) on mahdollista, että ainoa väri minkä silmä voi havaita on musta. Musta kuonossa ja korvissa ei siten ole aguti-sarjan aiheuttamaa, vaan E-lokuksen, Em-alleelin aikaansaannosta. Maski voi olla niukka, jolloin tummaa esiintyy vain huulissa ja kuonon kärjessä tai se voi peittää koko kuonon ja korvat. Valkovoittoisella koiralla on kuitenkin usein niin paljon valkoista naamassa, että maskia voi olla vaikea todeta muuta kuin tummista korvista ja mahdollisesti silmän ympäryksistä.Vasemmalta oikealle, ylärivi ja alarivi: vaalea soopeli, tumma soopeli, niukka maski, tummat silmänympärykset, reilu maski, maski ilman valkoista harmahtavalla pohjalla, hyvin tumma maski, leveä laukki ja valkoinen korva, ”split face”, kokovalkoinenJoskus pohjanpystykorvilla esiintyy myös T-lokuksen aiheuttamia pilkkuja. Pilkkuja on kuitenkin vähemmän ja harvemmassa kuin vastaavasti värittyneellä karjalankarhukoiralla, sillä yleisesti ottaen koiralla, jolla on tumma pigmentti (eumelaniinia) on suuremmat laikut ja runsaammin pilkkuja, kuin yksilöllä, jonka pigmentti on vaaleaa (feomelaniinia).

Pohjapystykorvan värigeenikartta on vähiten homotsygoottinen eli sillä on suurin vaihtelu värejä aikaansaavissa geenipaikoissa. Seuraavat voidaan löytää kahden eri alleelin kombinaatioina: Ay-aw (at?), B-b, Em-E-e, sp-sw, T-t, k.

Sanastoa:
alleeli = tietyn värigeenin vaihtoehtoiset muodot
dominoiva = vain yksi geeni riittää tuomaan värin esille
epistaattinen = tietynlaista dominanssia, joka kohdistuu toisessa geenilokuksessa olevaan geeniin.
heterotsygoottinen geenipari = väriä säätelevän geenin alleelit ovat erilaisia
homotsygoottinen geenipari = väriä säätelevän geenin alleelit ovat samanlaiset
lokus = värigeenin paikka kromosomissa
melaniini = pigmentti
resessiivinen = värigeenin vaikutus ilmenee ainoastaan, jos jälkeläinen saa kaksi kopiota geenistä