Käpälämäelle

paluu koetulossivulle   paluu silmätarkastettujen listaan

Kennelliiton käyttämä ATG-koodisto silmätutkimusten yhteydessä


Tutkittava
silmän osa
ATG-
koodi
ATG-
koodin nimi
ATG-
aste
Diag-
noosi
ATG-
asteen selite
  J1 Ei rodulla perinnölliseksi todettuja silmäsairauden oireita   T  
  J10 Muita silmämuutoksia tarkemmin määrittelemättä   T  
Luomet J110 Muut luomisairaudet   T  
  J111 Entropion S S Sairas
  J112 Ektropion S S Sairas
      T T Terve
Vilkkuluomi J113 Evesio palp.III S S Sairas
      T T Terve
  J114 Cilia aberranta S S Sairas
      T T Terve
Sidekalvo J120 Muu morbi organorum lacrimalium   T  
  J121 Keratoconjuctivic sicca S S Sairas
        T Oireeton
Sarveiskalvo J130 Muut sarveiskalvomuutokset   T  
  J131 Perinnöllinen keratitis S S Sairas
      T T Oireeton
  J132 Kornean kristalloidi dystrofia, CCD      
Värikalvo J140 Muu morbi iridis, -uveae   T  
  J141 Membrana pupillaris persistens S S Sairas
      T T Terve
Linssi J150 Muut mykiömuutokset   T Ei perinnöllinen
  J1500 Täysin samentunut mykiö   T Ei perinnöllinen
  J151 Ei perinnöllinen harmaakaihi T T Oireeton
      0 T Tulkinnanvarainen
  J1511 HC, posterior polaarinen kaihi 1 S Lievä pistemäinen
      2 S Selvä kolmiomainen
      3 S Laaja-alainen
  J1512 HC, mykiön muiden osien kaihi 1 S Lievä
      2 S Huomattava
      3 S Laaja
  J1513 HC, totaalisesti samentunut mykiö S S Sairas
  J152 Luxatio lentis S S Sairas
      T T Oireeton
Lasiainen J160 Muut morbi corporis vitrel   T  
  J161 PHTVL/PHPV vanha asteikko 1 S Sairas, lievä
      2 S Sairas, huomattava
      3 S Sairas, laaja
  J162 PHTVL/PHPVT T T Terve
      0 T Tulkinnanvarainen
      1 S Sairas, aste1
      2 S Sairas, aste2
      3 S Sairas, aste3
      4 S Sairas, aste4
      5 S Sairas, aste5
      6 S Sairas, aste6
Verkkokalvo J170 Verkkokalvolöydös, tark. määrittelemätön   T  
  J171 PRA, perifeerinen T T Oireeton
      0 T Tulkinnanvarainen
      S S Sairas
  J172 CPRA S S Sairas
      T T Oireeton
      0 T Tulkinnanvarainen
  J173 RD T T Terve
      1 S CRD
      2 S Coloboma
      3 S Sablatio retinae
      0 T Tulkinnanvarainen
Glaukoma J180 Muut morbi bulbi ocull   T  
  J181 Glaucoma T T Oireeton
      0 T Kulma epänormaali
      1 T Kohonnut paine
      S S Sairas